News

Ava Ocean får med seg Ocean 14 Capital og satser internasjonalt med skånsom havbunnshøsting

Åtte måneder etter at Ava Ocean gjenåpnet det norske haneskjellfiskeriet i Barentshavet skal selskapet nå ta sitt banebrytende fangstkonsept internasjonalt, og henter opptil 110 millioner i ny kapital fra internasjonalt havfond.


Med skipet Arctic Pearl har Ava Ocean det siste halve året høstet de arktiske kamskjellene haneskjell med en unik ny egenutviklet skånsom fangstteknologi. Nå ønsker de å tilgjengeliggjøre fangstteknologien i flere land og har fått med seg havfondet Ocean 14 Capital, med hovedkontor i London, for å realisere sin visjon om å ta den norske fangstteknologien ut internasjonalt.


- Fiskeriet i Barentshavet begynner å gi resultater og høsteteknologien vi har utviklet leverer godt. Vi har store ambisjoner for teknologien og muligheten til å endre et globalt fiske til det bedre, så nå er vi kjempestolte over å få med oss et så anerkjent fond som Ocean 14, sier CEO og gründer Øystein Tvedt.


Globalt havfond med norske interesser


Ocean 14 Capital er et av de største globale fondene innenfor den blå økonomien og har allerede investert i norske AION i tillegg til flere andre havteknologi og sjømatselskaper med en grønn profil. Ava Ocean er det første selskapet de investerer i som er knyttet villfangst og fiskeriteknologi.


- Vi er kjempefornøyde med dette som er vår første investering innen fiskeri. Ava Ocean viser vei for fremtidige bærekraftige industrielle fiskeri, der ny teknologi muliggjør, og forretningsmodellen treffer den gylne balansen mellom impact og økonomisk lønnsomhet. Havene trenger at vi raskt får slutt på skadelige fiskemetoder. Selskaper som Ava Ocean illustrerer en økonomisk effektiv mate for hvordan: skånsomt presisjonsfiske vil muliggjøre slutten på bunnskraping, sier co-founder i Ocean 14 Capital, Francisco Saraiva Gomes.


Skal bunnskraping til verks


Globalt er bunnskrape det med utbredte redskapet for å høste bunnlevende sjømat som kamskjell og sjøpølse, men redskapet er lite skånsomt og bruken høster økende kritikk verden over for hvordan fiskeriene negativt påvirker livet på havbunnen. I Norge har bunnskrape vært ulovlig siden tidlig 90-tall, som et direkte resultat av at redskapet sammen med overfiske førte til kollaps av bestanden av nettopp haneskjell, eller Arktiske kamskjell.


Ava Ocean’s patenterte høsteteknologi representerer det første reelle alternativet til skraping og er utviklet i tett samarbeid med norsk havforskning. Havforskningsinstituttets tester bekrefter at høsteren er skånsom både for skjellene som høstes, og andre arter som lever i høsteområdene.


Enormt globalt potensiale for norsk teknologi


Ifølge Norges Sjømatråd er det globale kamskjellmarkedet alene er mer enn 2,7 millioner tonn i året, og i tillegg kommer andre arter som tradisjonelt høstes med skrape, som for eksempel sjøpølse. Ava Ocean har også estimert at det rundt om i verden finnes mer enn 1,000 fiskefartøy som fortsatt bruker bunnskrape, så potensialet for et nytt og mer skånsomt redskap er stort.


- Med Ocean 14 Capital får vi en partner som kompletterer investorteamet vårt på en fantastisk måte når målet vårt er å endre måten verden høster og forvalter ressursene som ligger på havbunnen, sier Tvedt.


Fra før av har Ava Ocean med seg blant annet Hofseth International og Norselab på eiersiden og som har vært med å bidra til å ta teknologien fra prototype til å realisere fiskeriet i Barentshavet. Etter litt over seks måneders operativt fiske kan Arctic Pearl skilte med at høstingen begynner å vise lønnsomhet.

Internasjonal ekspansjon og videreutvikling av høster

Ocean 14 Capital går inn med opptil €10m i Ava Ocean som i løpet av det neste året vil utvikle konseptet videre for internasjonal ekspansjon.
- Vi merker bra etterspørsel internasjonalt etter en ny, skånsom og moderne fangstmetode for de fantastiske sjømatressursene som ligger på havbunn. Og vi opplever å bli kontaktet av et bredt spekter av aktører, både skjellfiskere, myndigheter, forskere og interesseorganisasjoner. Vi tror næringen er moden og klar for en modernisering og et grønt skifte.


Leder an i positiv endring for fiskeri på bunn

- Gjennom denne investeringen utløser vi en positiv sirkel. Den blå økonomien er en livslinje for planeten, der næringsliv har muligheten til å lede an i positiv endring, samtidig som man sikrer miljøet og livsgrunnlaget for planeten, vi som lever på den samt for fremtidige generasjoner, sier co-founder i Ocean 14 Capital, Chris Gorell Barnes.


- Ava Ocean har muligheten til å videreføre viktige fiskeri, men uten destruktive fiskemetoder. Vi er henrykte over denne investeringen, konstaterer Gorell Barnes.