News

Historisk dag for norsk fiskerinæring

Verdens første skånsomme havbunnshøster er ferdigstilt og setter kursen mot Barentshavet for å gjenåpne fiskeri etter 30 år.


Når Arctic Pearl straks setter kursen mot Barentshavet er det over tre tiår siden noen har høstet av de rike haneskjellforekomstene i norske farvann. Takket være den unike teknologien utviklet av Ava Ocean i tett samarbeid med SINTEF, har norske myndigheter bevilget en 5-årig testkvote på 15,000 tonn i året for norske haneskjell, eller arktiske kamskjell som de også kalles.


— Høsting med minimal påvirkning på havbunn og artsmangfold er et viktig steg i utviklingen av bærekraftig fiskeri. Ava Ocean er med på å revolusjonere en hel næring gjennom utvikling av bærekraftig teknologi, hvor forskning og bærekraft har vært sentralt gjennom hele utviklingsløpet, sier konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.


Tirsdag denne uken fikk hun æren av å døpe skipet Arctic Pearl ved Fiskerstrand Verft utenfor Ålesund. Skipet er et tidligere seismikkskip, som nå er ombygd til et fiskefartøy verden aldri har sett maken til.


- Vi er så glade for at så mange av våre viktigste støttespillere kunne komme hit å markere denne dagen med oss. Dette er startskuddet for neste fase i dette prosjektet, og det er en historisk dag for norsk fiskeri, sier Øystein Tvedt, CEO i Ava Ocean.


Havbunnshøsteren som er installert ombord er noe helt nytt som ikke kan sammenlignes med andre fiskeredskaper i bruk i dag. Den kan best beskrives som en skjellplukker som gjennom et selektivt vannpumpesystem skånsomt og berøringsfritt plukker sjømat fra havbunnen.

Fem år med forskning venter


Arctic Pearl skal nå ikke bare starte et nytt fiskeri på en sjømatdelikatesse de færreste av oss har kjennskap til, men skal også gjøre et møysommelig arbeid med å dokumentere utvikling og påvirkning på miljø og fauna i samarbeid med Havforskningsinstituttet.


- Målet er å kunne bevise at vi har et redskap som ikke bare kan plukke sjømaten effektivt fra havbunnen, men også at det går an å høste uten å skade økosystemene på havbunnen eller rekrutteringen av nye skjell over tid. Det er kun da at det er mulig å utvikle et langsiktig bærekraftig fiskeri, fra både et miljømessig og økonomisk perspektiv, sier Øystein Tvedt, CEO i Ava Ocean.


I løpet av den 5-årige forskningskvoten selskapet har fått tildelt ønsker Ava Ocean å vise verden at det er mulig å utnytte mer og flere av de mange matressursene som finnes på havbunnen, uten å skade de sårbare økosystemene i havet. I dag finnes det ikke noen reelle alternativer til bunnskraping, en omstridt fiskemetode som er ulovlig i Norge, men fortsatt den mest utbredte måten å fiske bunnlevende sjømat på globalt.

En revolusjon for hvordan man høster sjømat på havbunnen

Prosjektet er støttet av tunge aktører på investorsiden, og har også mottatt betydelig støtte fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Eksfin underveis.


Innovasjon Norge har vært med siden oppstarten i 2016, både som rådgivere og med innovasjonsstøtte. I tillegg har Ava Ocean nytt godt av finansieringssamarbeidet mellom Eksfin, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Dette er et spesielt interessant prosjekt for oss å ha vært en del av og å følge med på videre. Suksess i Barentshavet kan bidra til nye innovative løsninger for en mer bærekraftig høsting av noen av de enorme ressurser som befinner seg på havbunnen, sier Helge Gjerde, regiondirektør i Innovasjon Norge.

For Eksfin, som sammen med Sparebanken Vest har gått inn med lån og dekning av kredittrisiko for ombyggingen av Arctic Pearl, har prosjektet vært et kroneksempel på hvordan banker, bransjen og staten kan jobbe sammen for å drive næringen fremover.

- Jeg er glad for at Eksfin kan bidra til å åpne norsk eksport på et nytt område, og vil berømme Ava Ocean for å ha utviklet mer miljøvennlig teknologi som gjør det mulig å høste skjell på en skånsom måte. Det er bra at en bedrift som Ava Ocean har evnet å bruke aktører som Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Eksfin riktig, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

«One to watch» ifølge Forbes


At selskapets innovative løsninger kan ha potensiale utenfor landets grenser var nylig nevnt av prestisjetunge Forbes Magazine, som listet Ava Ocean som en av fem grønne norske selskaper å følge med på fremover.

- At vi har hatt med oss gode støttespillere underveis har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i dag. Nå opplever vi stor interesse for prosjektet også utenfor Norges grenser og satser på at vi etter hvert vil kunne vise til gode resultater fra Barentshavet som gir grunnlag for internasjonal ekspansjon. Vi har stor tro på prosjektet og gleder oss til å starte fisket, men vi er samtidig forberedt på at det vil kunne ta litt tid før vi får alle ledd til å fungere optimalt, sier Tvedt.

Foto: Per Eide


Share article

Posted in Nyheter