News

Satser på bærekraft for havbunnshøsting

TAU Tech rigger laget før høstens lansering av teknologien som skal høste haneskjell på skånsomt vis. Først ut er bærekraftsansvarlig, Dagny-Elise Anastassiou.


- Det å få Dagny med oss har vært helt uvurderlig for å kunne ta steget ut i kommersiell virksomhet. Å drive mest mulig bærekraftig på alle områder er selve kjernen i det vi arbeider med, og vi ønsker at fiskeriet og alt vi gjør skal dokumenteres og kontinuerlig forbedres fra et bærekraftperspektiv, sier CEO Øystein Tvedt.

Fra Karibien til Ålesund

Norsk-kypriotiske Anastassiou har bakgrunn fra bærekraftsarbeid i havforskning, dog primært i betraktelig varmere strøk. Etter flere år som koordinator for prosjekter for å bevare korallrev og marine økosystem i Karibien og Belize har hun vendt snuten tilbake til nordligere trakter.

- Å flytte til Ålesund er helt klart en stor endring for meg, men jeg har bodd i Norge før og vet hva jeg går til, så der er ikke et stort sjokk. Byen er utrolig vakker og omgitt av fantastisk vakker og dramatisk natur, så jeg gleder meg virkelig til å bli bedre kjent med folkene og byen her, sier Anastassiou.

Teknologi som kan endre en hel industri

I tillegg til praktisk erfaring fra havforskningsarbeid, har Anasassiou en solid akademisk bakgrunn med en bachelor i Environmental Science fra York University, samt en master i Global Sustainability Solutions fra University of Exeter i Storbritannia.

- Å få lov til å jobbe med et selskap som TAU Tech er fantastisk. Det handler ikke bare om én art eller ett område, det er så mange muligheter for denne teknologien. Den kan potensielt endre en hel industri, og få slutt på skadelige fiskemetoder slik som bunntråling, sier Anastassiou.

Hektisk høst for haneskjell

TAU tech har utviklet en unik teknologi som muliggjør skånsom høsting av bunnlevende organismer, i første omgang haneskjell. De siste fem årene har selskapet, som besitter kompetanse fra blant annet olje-, fiskeri- og sjømatnæringen, jobbet sammen med myndigheter og forskningsmiljø for å teste teknologien og kartlegge bestanden av haneskjell i Barentshavet. På bakgrunn av dette har TAU Tech fått tildelt en 5-årig forskningskvote på haneskjell, et fiskeri som har vært stengt i Norge i over 30 år.

- Det pågår nå hektisk arbeid med å rigge laget og bedriften for høstens fiskeri. Vi er i full sving med å ferdigstille båten vår, Arctic Pearl, samt siste finpuss på utstyret og teknologien. Det er mye som skal på plass, men det er fantastisk å se at denne drømmen vi har jobbet med i så mange år virkelig blir satt ut i livet, sier Øystein Tvedt.