News

Hentet fra Sjømatrådet til satsning på havbunnen

Anette Grøttland Zimowski går fra å lede det internasjonale PR-arbeidet i Sjømatrådet til nye utfordringer som Chief Marketing and Communications Officer i Ålesundbaserte TAU Tech.


Denne høsten starter et nytt kapittel i norsk sjømathistorie, på havbunnen. Ålesundbaserte TAU Tech har gjennom sin banebrytende teknologi for skånsom høsting fra havbunnen fått åpnet et fiskeri som har vært stengt i Norge i mer enn 30 år.

- Selskapet går over i en ny fase denne høsten. Vi skal sette vår visjon som selskap ut i livet, og vi skal ut og høste sjømat. Å få Anette med på laget er kjempeviktig for å fortelle verden vår historie og for å drive frem vår visjon for mer bærekraftig sjømat fra havbunnen, sier Øystein Tvedt, CEO i TAU Tech.

Selskapet har over flere år jobbet med teknologiutvikling og forskning med mål om å finne en mer skånsom og bærekraftig måte å høste ressurser på havbunnen, i første omgang arktiske kamskjell, eller haneskjell.

Internasjonale ambisjoner
- Å få være en del av dette eventyret er rett og slett kjempespennende. Teknologien som TAU Tech har utviklet kan potensielt endre en global industri, som i dag ofte opererer med svært miljøskadelige redskaper, til noe bærekraftig og positivt for verdens matsikkerhet. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på utfordringen, sier Grøttland Zimowski.

I Sjømatrådet har Grøttland Zimowski hatt ansvar for internasjonalt PR arbeid, noe som kommer godt med i TAU Tech.

- Det passer godt med TAU Tech sine internasjonale ambisjoner. Dette er et norsk selskap med internasjonalt nedslagsfelt. Norge har et fantastisk fagmiljø for teknologiutvikling innenfor subsea og fiskeri, og min jobb blir å sørge for at vår løsning for havbunnshøsting blir kjent for stakeholdere innenfor fiskeri og forvaltning verden rundt, sier Grøttland Zimowski, som startet i jobben første august.

Gjenåpner fiskeri med bærekraftig teknologi
Haneskjellfisket i Norge har vært stengt siden 1992 da bestanden i Barentshavet kollapset fullstendig som følge av måten det ble fisket på. Skjellskraping har siden da vært forbudt i norske farvann, men er fortsatt den mest utbredte måten å høste skjell og annen bunnlevende sjømat på rundt om i verden.

- TAU Tech har gjennom tett samarbeid med forskning og forvaltning fått tildelt en femårig testkvote på haneskjell. Vårt selektive og skånsomme redskap muliggjør effektiv høsting av skjell fra havbunnen uten unødvendig bifangst eller å skade områdene rundt, sier Tvedt.


Fiskeriet går i gang i løpet av høsten, med den nyombygde skjellhøstebåten Arctic Pearl som i disse dager ferdigstilles med ny fabrikk og redskap hos Fiskerstrand Verft utenfor Ålesund.


Share article

Posted in Nyheter