News

Tau Tech blir Ava Ocean

Ålesundselskapet TAU Tech bytter navn til Ava Ocean og forbereder seg på neste fase for selskapet som har som mål å revolusjonere hvordan man høster sjømat fra havbunnen.


- Å få på plass nytt navn og profil som reflekterer den visjonen vi har som selskap har vært planlagt en stund. Ava betyr liv, og Ava Ocean feirer livet i havet og det mangfoldet som vi både må bevare og høste av ansvarlig for å kunne møte verdens økende matvarebehov, sier CEO Øystein Tvedt.


Denne høsten setter selskapet for alvor sin visjon ut i livet. Om ikke lenge starter de fisket i Barentshavet der teknologien selskapet har utviklet og testet i tett samarbeid med norske havforskningsmiljøer har muliggjort en åpning av haneskjellhøsting, som har vært stengt i Norge i mer enn 30 år.

Globalt potensiale for teknologien


- Havets bunn er det mest spennende stedet på kloden, en skattkiste som dersom høstet på skånsomt og effektivt vis kan bli et helt nytt kapittel i norsk sjømathistorie, legger han til.


Det er ingen underdrivelse at teknologien til Ava Ocean har potensiale til å være en viktig bidragsyter til bærekraftig endring.


Med teknologien kan man høste sjømat fra havbunnen med presisjon, skånsomt og effektivt, uten å negativt påvirke økosystemene rundt slik mange tradisjonelle fiskeredskaper gjør. Den 5-årige prøvekvoten er på 15 000 tonn i året, men forplikter til grundig kartlegging og dokumentasjon av ekstern påvirkning i disse sårbare marine områdene over tid.


- Vi ser frem til å starte kommersielt fiske på haneskjell i høst, men også til å fortsette å utvikle redskapen til bruk andre steder og for andre arter.


- Det finnes fantastiske muligheter på havbunnen, men det er i stor grad enten uutforsket eller på vei til å ødelegges av konvensjonelle fiskemetoder som bunnskraping. Vi ønsker å endre dette og bidra til å løfte frem viktigheten av havbunnen som økosystem og matfat, sier Tvedt.


Hektisk før høstestart


Det er mye som skal på plass før fisket kan gå i gang. Den tidligere offshorebåten Arctic Pearl ombygges i disse dager ved Fiskarstrand verft i Ålesund, fabrikk og høsteteknologi skal installeres og testes, og det skal ansettes folk både til lands og til vanns.


- Som Ava Ocean rigges vi ikke bare med nytt navn, men også med en ny organisasjon, med riktige folk med på laget for å kunne levere på våre store ambisjoner. Det er en spennende, men hektisk tid og vi er takknemlige for gode investorer og støttespillere som heier oss frem og har trua på oss, sier Tvedt.


Selskapet fikk tidligere i år med seg tunge investorer på laget i form av Norges ledende impact investor, Norselab. I tillegg er sjømatselskapet Hofseth International, subsea-nestor Hans Martin Gravdal og reder Andy Farstad med på eiersiden.


I tillegg har Ava Ocean mottatt betydelig støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.